http://english.geotop.no

Your cart: no items.


 

Fossiler

Fossiler er et svært stort tema og over ufattelig lang tidsalder. Mange tenker nok på dinosaurer og kjempeøgler når ordet fossiler skal forbindes til noe. Jorda ble dannet for mer enn 4500 millioner år tilbake. Tiden fra den ble formet til starten av kambrium kalles prekambrium eller jordas urtid. Jordas urtid omfatter mer enn 7/8 av geologisk tid og minst 80% av den tiden vi tenker oss har gått med til dannelse og utvikling av livet på jorda.
Man vet ikke så mye om hvordan forholdene var på kloden i prekambrisk tid. De vanligste bergartstypene fra denne tiden er granitter og gneiser. Skal vi skaffe oss informasjon om f.eks. klima eller om det fantes levende organismer, må vi imidlertid undersøke de sedimentære avsetningene. Selv om det er sparsomt med sedimenter fra jordas urtid bevart idag, kan vi stedvis innenfor de prekambriske skjold-områdene finne avleiringer som viser tilbake til perioder og avsetningsmiljøer med varme klimatisk forhold og glasiale sedimenter som forteller oss om tider med nedising og kalde forhold.

De eldste kjente fossilene er 3500 millioner år gamle og er funnet i det sørlige Afrika. De ligner bakterier eller blågrønnalger (cyanobakterier). Bakterier, blågrønnalger, stromatolitter og akritarker er de vanligste fossilene fra jordas urtid. Her i landet kjenner vi ikke avsetningsbergarter fra de aller tidligste tidene i jordas historie, men det er gjort flere interessante funn av fossiler fra siste delen av prekambrium.

Kjempeøglenes tidsalder strekker seg fra omlag 65 til 200 millioner år tilbake i tiden. Man tror i dag at det var en kjempemeteoritt som var den vesentligste årsaken til at dinosaurene døde ut for 65 mill år siden. Trilobittene og brakiopodene dukket opp for vel 570 millioner år siden. Perioden fra omlag 570 millioner år tilbake og fram til idag kaller vi gjerne fanerozoikum som igjen betyr «tydelig synlig dyreliv». Det er i sedimenter som er avsatt innenfor dette tidsrommet vi finner ca 99% av den fossilrikdom som er beskrevet til nå. Dette henger sammen med at det først for vel 570 millioner år siden dukket opp større mengder organismer med harde skall eller andre motstandsdyktige deler som ikke gikk så lett i oppløsning. Men levende organismer hadde levd og utviklet seg på jorda i nesten 3000 millioner år før de første skallbærende formene entret arenaen! Fossiler fra tiden før fanerozoikum er funnet flere steder også i vårt eget land.

Vil du vite mer om fossiler går du inn her

 

 

 

Your recommomodation has been sendt to kim@steinhaug.com
Processing, please wait...
Recomend this page to a friend
Complete the form and click "Submit"
Your name

Your email
Friends name

Friends email
Comments
Recomend this page to a friend
Complete the form and click "Submit"
Your name

Your email
Friends name

Friends email
Comments

 

Følg oss på

   


Treasures From Space


Alt om Sola
 


Easy Webshop er levert av Systemweb.no. | Informasjonskapsler | Retningslinjer for personvern | Mobilutgave